Posts

Showing posts from May, 2016

การใช้ Google Maps เป็นสื่อการสอน

Image
คือ การบริการแผนที่บนเว็ปไซต์ที่พัฒนาขึ้นโดย Google โดยนำเสนอเป็นรูปภาพแผนที่แบบดาวเทียม แผนที่ถนน ทางเท้า รูปภาพเส้นทางแบบพาโนรามา 360 องศา (Street View) การบอกสถานการณ์จารจรตามเวลาจริง (Google Traffic) และการวางแผนเส้นทางสำหรับการเดินทาง มีทั้งแบบเดินเท้า รถยนต์ รถจักรยาน และ ระบบขนส่งมวลชน
ทำไมถึงใช้ Google Maps?

เพราะปัจจุบันอุปกรณ์อัจฉริยะ (smart devices) เป็นสิ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพียงแค่นำอุปกรณ์ที่มีเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตก็สามารถเข้าใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ ซึ่งเป็นฟรีแอปพลิเคชั่น โดยเฉพาะมือถือระบบปฏิบัติการ Android จะเป็นแอปพลิเคชันพื้นฐานที่ติดตั้งมาต้้งแต่แรก ทั้งนี้ทั้งนั้นการบอกเส้นทางของ Google Maps นั้นมีความแม่นยำ และมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง

ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้สอนในเรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ แผนที่ รวมถึงการบอกเส้นทางอย่างที่ครูโจโจ้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสอน เพราะแผนที่ในแอปพลิเคชันมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนโปรแกรมบอกเส้นทาง หรือ navigator นั้น ณ ขณะนี้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งข้อดีที่ได้พบมีดังนี้

นักเรียนได้เรียนรู้ศัพท์การบอกเส้นทางเป็นภาษาอังกฤษจา…

แนะนำการใช้ LINE เพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Image
ในยุคที่โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนกลายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อใช้ในการทำงาน ให้เกิดความสะดวกในการติดต่อสื่อสารต่างๆ ที่นอกเหนือจากการโทรพูดคุยกันแล้ว มันยังสามารถส่งไฟล์ทั้งแบบรูปภาพและวิดีโอได้อย่างสะดวกง่ายดายขึ้น ซึ่งหนึ่งในแอพพลิเคชั่นยอดนิยมของสังคมไทยในช่วงเวลานี้ก็คือ LINE

          อาจเป็นเพราะความง่ายในการเข้าถึงและการใช้งานสำหรับทุกวัย จึงทำให้ LINE นั้นเป็นที่นิยม และแทรกซึมไปถึงการทำงานในหลายๆ องกรณ์เลยทีเดียว และแน่นอนว่าผู้ใช้ต่างมีกลุ่ม LINE สำหรับหน่วยงานของตัวเองเพื่อติดต่อสื่อสาร (หรือส่งภาพดอกไม้ในยามเช้า ฮ่าๆๆ) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในแอพพลิเคชั่นยังมีหลายฟังก์ชั่นที่คนจำนวนมากยังไม่ได้ลองเล่นและเห็นถึงประโยชน์ของมัน ครูโจโจ้จึงเขียนบทความนี้เพื่อแนะนำฟังก์ชันการใช้การที่เอื้อต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ โดยแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อดังนี้

1. การสร้างกลุ่ม
2. การใช้ Note เพื่อประกาศ
3. การใช้ Album
4. การสร้าง Shortcut กลุ่ม
5. การแชร์กลุ่ม

1. การสร้างกลุ่มสำหรับคนที่เป็นฝ่ายเข้าร่วม (join) มาโดยตลอดนะครับ อิอิ

1.1.ไปที่หน้าแรกของเรา
1.2. ทำการสร้างกลุ่ม
2. การใช้ Not…