Posts

Showing posts from April, 2016

LINE Dictionary พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ที่แนะนำเพื่อการศึกษา

Image
แนะนำ Application ดีๆ เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
นั่นคือแอพฯ พจนานุกรม LINE Dictionary

ทำไมต้อง LINE Dictionary?
ก็เพราะว่าเป็นพจนานุกรมที่ได้รับความร่วมมือจาก

- Oxford University
- SE-EDและ
- เนคเทค (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)

ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรและสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือมากๆ 
ดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีคำศัพท์ที่แปลแบบผิดๆ ถูกๆ 

ภายในเนื้อหาเมื่อเราต้องการค้นหาความหมายของคำศัพท์
ประกอบด้วย 

การอ่านออกเสียงทั้งแบบ UK และ USมี Phonetic Symbols ประกอบ (ซึ่งแอพฯของไทยไม่ค่อยมี)Derivative คือ คำที่เกี่ยวเนื่องกันในประเภทของคำชนิดอื่นDefinition การให้ความหมาย เป็นภาษาไทย โดยบอกประเภทของคำ และให้ความหมายทั้งแบบ อังกฤษ - ไทย และ อังกฤษ - อังกฤษ และอาจจะมีสำนวนมาให้เราได้เรียนรู้ด้วยSynonyms คำที่มีความหมายเหมือนกันAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้ามUsage examples พร้อมทั้งให้ตัวอย่างการใช้ประโยคเลยที่หลากหลาย
มากไปกว่านั้น LINE Dictionary ยังมีลูกเล่นต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวัน ทั้งการนำเสนอคำศัพท์ประจำวัน หรือเกมเพื่อสร้างเสริมความรู้ในด้านคำศัพ…

Passive Voice : วิธีจำโครงสร้างง่ายๆ

Image
ก่อนหน้านี้ครูโจโจ้ได้นำเสนอเทคนิคจำโครงสร้าง Tense
ซึ่งเป็นรูปแบบของ Active ส่วนบทความนี้คุณครูจะนำเสนอโครงสร้างแบบ Passive นะครับ

แต่ควรจำโครงสร้างของ Tense ทั้งหมดก่อนนะ <<<คลิกเพื่ออ่านบทความ>>>

Active กับ Passive คือ Voice ทางไวยากรณ์
Active voice คือ ประธานเป็นผู้กระทำ (ประธานสามารถทำเองได้)
Passive voice คือ ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (หรือ ประธานทำเองไม่ได้) เวลาแปลประโยคของ Passive voice จะมีคำว่า ถูก ... (กระทำ) 
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ

ให้นึกถึงฟันของเรานะครับ ฟันล่างเราคือ active เพราะมันขยับได้ ส่วนฟันบนคือ passive ครับ (ลองขยับดูซิ ได้ไหม?)

คุณครูมีสมการง่ายๆ ครับ
ในการเปลี่ยนจาก Active ให้กลายเป็น Passive 
เพียงแค่ดูจาก Tense เดิมเป็นหลัก

สมการก็คือ Vx = Be x + V3
อธิบายก็คือ V ใดๆ ก็ตาม (x) ที่อยู่ในโครงสร้างของ Active 
จะเปลี่ยนเป็น Be + V3 ในโครงสร้างของ Passive 
โดย Be จะผันตาม (x) ที่มาจาก Active ครับ ดังนี้

Active           :        Passive

S + V1 (x ก็คือ  1)                      =    S + Be1 + V3  (Be1 คือ is, am, are)
S + ฺBe1 + Ving (x ก็คือ  ing)     =    S + …