Posts

Showing posts from January, 2016

ภาษาอังกฤษ การซ้อมหนีไฟ ซ้อมรับมือภัยพิบัติ

Image
A fire drill = ซ้อมหนีไฟ
Disaster drill(s) = ซ้อมรับมือภัยพิบัติ
Drill (n.) มีอยู่ 2 ความหมาย
   1. สว่าน
   2. การฝึกซ้อม (training)
           *มักพบในวงการทหาร และ สำหรับการฝึกซ้อมที่ทำเป็นประจำ(ทุกปี เป็นต้น)
*ทางการศึกษา โดยเฉพาะการสอนภาษา หมายถึงการพูดซ้ำๆ เพื่อให้เกิดความจำ
ถ้าเป็นการทดสอบด้วยก็จะเป็น 
"Drills & Exercises"
หากต้องการจะเขียนป้ายเพื่อแจ้งว่าขณะนี้มีการซักซ้อมอยู่ มีดังนี้ This is only a drillMock disaster drill  หรือMock disaster drill in progress  *mock (adj.) = not real*in progress = กำลังดำเนินการเป็นต้น
ครูโจโจ้