Organizing : Topic, Supporting และ Concluding Sentences


Organizing Paragraph - การจัดระบบการเขียนของย่อหน้า ซึ่งในที่นี้จะพูดถึงเรื่องของ 
 • Topic Sentence
 • Supporting Sentence และ 
 • Concluding Sentence 
ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการเขียนในแต่ละย่อหน้า (paragraph) 

Topic Sentence เป็นประโยคที่สำคัญที่สุดของย่อหน้า โดยมักจะเป็นประโยคแรกของย่อหน้า (บางครั้งอาจจะอยู่กลางหรือท้ายประโยคก็ได้) ทั้งนี้ topic sentence นั้นมีเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ว่าย่อหน้า (paragraph) นี้กำลังพูดถึงประเด็นอะไร ซึ่งก็คือความคิดหลักของย่อหน้า (main idea of a paragraph)

       Topic sentence ที่ดี ต้องเป็นการแสดงความคิดเห็น (opinion) ซึ่งทำให้ผู้เขียนเองสามารถบรรยายหรือขยายความต่อไปได้ เพราะถ้าหากเป็นการนำเสนอข้อมูลความจริง (fact) ผู้เขียนจะไม่สามารถเขียนหรือแสดงข้อมูลอะไรต่อได้อีก เช่น

 • Potato is a vegetable.
  • เป็น fact เพราะไม่สามารถโต้แย้งได้ มันฝรั่งมันก็เป็นพืชผักจริงๆ (หรือใครจะเถียง?) แล้วผู้เขียนจะเขียนอะไรต่อหล่ะ?
 • Potato is good for you.
  • เป็น opinion ผู้เขียนสามารถบรรยายต่อไปได้ว่าข้อดีมีอะไรบ้าง เป็นต้น
       วิธีสังเกตง่าย ๆ ว่าอันไหนเป็น fact หรือ opinion ก็คือ fact หรือข้อมูลความจริง ถกเถียงไม่ได้ แต่ opinion เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนที่ต้องการทำให้ผู้อ่านนั้นเชื่อ บางครั้งผู้อ่านอาจจะมีข้อมูลมาโต้แย้งได้ เป็นต้น ส่วนในกรณี topic sentence ที่บอกขั้นตอน หรือ ขยายข้อความออกเป็นประเภท (แบ่งเป็นข้อๆ) เช่น There are three benefits of eating potatoes ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็น เพราะข้อดีของมันฝรั่งอาจจะมีมากกว่านั้นก็เป็นได้ (แย้งได้) เป็นต้น

ส่วนประกอบของ Topic Sentence นั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ Topic กับ Controlling Idea

Topic คือ "คำ" ซึ่งเป็นประเด็นหลัก (เรียกง่ายๆว่า "คำหลัก") ของ paragraph นั้นๆ ที่ผู้เขียนต้องการจะบอกกับผู้อ่าน เช่น
  • Rice is benefit for healthy eating. 
   • Topic หรือ คำหลักของประโยคนี้ก็คือ Rice= ข้าว   
  • Drinking coffee helps concentration. 
   • Topic คือ drinking coffee = การดื่มกาแฟ
       ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากเราพูดถึงเฉพาะ topic เพียงอย่างเดียว จะเป็นเพียงแค่คำที่พูดขึ้นมาลอยๆ ซึ่งทำให้ผู้อ่านเกิดคำถามว่า "แล้วไงอ่ะ?" เพราะว่าคำๆ เดียวนั้นผู้อ่านสามารถคิดได้กว้างมาก จนทำให้สงสัยว่าผู้เขียนต้องการพูดถึงอะไร
       
ดังนั้นเราจึงต้องมี Controlling Idea เพื่อควบคุมความคิดให้ตรงประเด็น จากคำว่า Rice = ข้าว ที่ผู้อ่านสามารถคิดถึงข้าวได้หลายหลายประเด็น เราจึงควบคุมประเด็นให้ผู้อ่านมองถึงเรื่องประโยชน์ต่อสุขภาพการกินอย่างเดียวไปเลย จึงกลายเป็น Rice is benefit for healthy eating ดังนั้น จากประโยคตัวอย่าง

 • Topic คือ Rice 
 • Controlling idea คือ benefit for healthy eating
  (คุมประเด็นไม่ให้คนอ่านไปคิดเรื่องอื่นๆของข้าว)


Supporting Sentence คือ ประโยคที่ต่อยอดหรือขยายความต่อเนื่องกับ topic sentence เพื่อสนับสนุนความคิดหลัก ดังนั้น supporting sentence ต้องไม่ออกนอกประเด็นต่อ topic sentence ตัวอย่างเช่น

 • Rice is a traditional food in Thailand
  • Thai people have eaten rice for a long time.
  • It is always served in every meal.
  • Rice has an important role in many Thai ceremonies.
*จากข้างต้น สีแดงคือ topic sentence สีม่วงคือ supporting sentences

Concluding Sentence คือ ประโยคสุดท้ายของย่อหน้าที่ใช้ในการสรุปใจความสำคัญทั้งหมด โดยการเขียน concluding sentence มักจะเขียนล้อกับ topic sentence เรียกวิธีนี้ว่า Paraphrase กล่าวคือคือ เขียนใหม่แต่ความหมายยังคงเดิม หรือสรุปประเด็นหลักของของย่อหน้านั้นๆ โดยเขียนในสไตล์ของตัวเอง  ซึ่งมักจะขึ้นด้วย 
 • In conclusion, .......
 • In summary, ........   เป็นต้น เช่น 

Topic Sentence : Rice is a traditional food in Thailand
Concluding Sentence: In conclusion, Thai people spend their lives with rice for centuries. 

Comments

 1. ขอบคุณครับได้ความรู้มากๆเลย

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Special Days in Thailand : วันหยุดของไทย ภาษาอังกฤษ

วิธีสร้างอัลบั้มภาพใน LINE

แชร์ LINE กลุ่ม ด้วยวิธีต่างๆ

Congratulation VS Congratulations ต่างกันอย่างไร