Posts

Showing posts from May, 2014

การเพิ่มบัญชี (Add Account) Google Plus

Image
การเพิ่มบัญชี คือ การที่ผู้ใช้มีชื่อ account ของ Google อยู่สองชื่อ (หรือมากกว่านั้น) แล้วต้องการเชื่อมต่อ account เพื่อง่ายต่อการใช้มากขึ้น โดยที่ไม่ต้องเสียเวลา sign out ชื่อหนึ่ง แล้วไป sign in อีกชื่อหนึ่ง ให้เสียเวลา

ทีนี้เราจะกล่าวถึงการเพิ่มบัญชี (add account) ผ่านอุปกรณ์ทั้งสองชนิด คือ พวกโทรศัพท์มือถือ หรือ smart device และ คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะขอเริ่มต้นผ่านระบบมือถือก่อนเลยนะครับ


1. อย่างแรกก็ต้องเข้าไปที่ application ของ Google+ ก่อนเลย


2. เมื่อเข้ามาแล้วก็กดปุ่มเมนูที่อุปกรณ์ของเรา จากนั้นก็จะมีแถบเครื่องมือด้านล่างโผล่ขึ้นมา ให้เลือกไปที่ Settings
3. เมื่อเข้ามาสู่หน้าจอของ setting แล้ว ให้เลือกไปที่ Add account


4. แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง ซึ่งจะถามว่า "คุณต้องการที่จะเพิ่มชื่อบัญชีที่มีอยู่แล้ว (existing account) หรือจะสร้างชื่อบัญชีใหม่ (create a new one)


5. จากนั้นเมื่อทำตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ แล้วก็จะปรากฏหน้าจอเพื่อถามผู้ใช้ในการ Back up รูปภาพต่างๆ โดยอัตโนมัติไปไว้ที่ Google Photo account ซึ่งก็มีให้เลือกการ Back up ผ่าน Wi-Fi และเครือข่ายทางโทรศัพท์มือถือ, ผ…

LEFT & RIGHT BRAIN ภาษาอังกฤษกับความสามารถของสมอง

Image
ทีนี้มาดูรูปที่ 2 กันว่ากล่าวถึงสมองทั้งสองซีกอย่างไรบ้าง
LEFT BRAIN  process info in a linear manneridentify important details analytical = anlytic  move in a sequential order use logic to solve problems RIGHT BRAIN process info holistically see end result with claritycreativemove randomly from task to taskuse intuition to solve problems
ทีนี้คุณครูมีกิจกรรมเล็กๆ  เพื่อวัดสมองของเราว่าใช้ซีกไหนมากกว่ากัน 
กิจกรรมแรก ให้ทุกท่านลองมองที่ภาพเคลื่อนไหวนี้นะครับว่าผู้หญิงคนนี้กำลังหมุนตัวไปทางใด? ระหว่าง หมุนไปทางซ้ายตามเข็มนาฬิกา (clockwise) หรือ หมุนไปทางขวาทวนเข็มนาฬิกา (anti-clockwise) ใครเห็นไปทางไหนดูคำเฉลยจากด้านล่างได้เลยครับ If you see the lady turningclockwise you are using your right brainIf you see the lady turning anti-clockwiseyou are using