Posts

Showing posts from 2013

Every day กับ Everyday ต่างกันอย่างไร

Image
ความแตกต่างระหว่าง 
Every day กับ Everyday
"I read the newspaper every day, but it mostly filled with everyday stories."

ทั้งสองคำนี้ ดูผิวเผินอาจจะคิดว่าเหมือนกัน จริงๆ แล้วมีความหมาย และ การใช้ที่แตกต่างกัน
Every dayแบ่งเป็นคำ 2 คำ คือ

every ที่เป็น adjective ขยาย nounก็คือ dayนั่นเอง
       อย่างไรก็ดี every dayนั้นเป็น Adverb of Frequency  
       เพื่อบอกความถี่หรือความบ่อย  จึงหมายความว่า ทุกๆ วัน(ของแต่ละวัน; each day)

ถ้าหากต้องการตรวจสอบว่าใช้ถูกหรือไม่ ให้เราใช้คำว่า each day แทน every day ก็จะมีความหมายที่คล้ายกัน ดังตัวอย่าง I read books every day.     =   I read books each day.
ฉันอ่านหนังสือทุกๆ วัน                                                           ฉันอ่านหนังสือในแต่ละวัน
Every day I'm very happy  =   Each dayI'm very happy.
ทุกๆ วัน ฉันมีความสุขมาก                                                      ในแต่ละวัน ฉันมีความสุขมาก

Everydayเป็น 1 คำ เป็น adjective

       ความหมายคือต้องการพูดถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เกิดขึ้นเป็นปรกติ ทั่วๆ ไป (common)ต้องมี…

Congratulation VS Congratulations ต่างกันอย่างไร

Image
คำว่า Congratulation กับ Congratulations แตกต่างกันอย่างไร ช่างสับสนกันเหลือเกินครับ บ้างก็ว่าเติม -s บ้างก็บอกไม่เติมก็ได้ ??? 

ทีนี้เรามาดูความหมายของคำทั้ง 2 คร่าวๆ ดังนี้นะครับ 

Congratulation (n.)The act of expressing joy or acknowledgment, as for the achievement or good fortune of another.An expression of such joy or acknowledgment. Often used in the plural.
(From http://www.thefreedictionary.com)Congratulations (pl. n.)expressions of pleasure or joy; felicitations
(From http://www.thefreedictionary.com)used when you want to congratulate somebody
(From Besta Advanced Learner E-Dictionary)สรุปได้ว่าคำว่าCongratulationเป็น"the act"of expressing joy or acknowledgementคือการกระทำเพื่อแสดงความยินดี ส่วนCongratulations ที่เป็นพหูพจน์ เป็นthe actual "expressions" of pleasure,  approval or commendationคือ การการพูดเพื่อแสดงความยินดี ที่มักจะใช้กันครับ และด้วยอีกเหตุผลหนึ่ง การแสดงความยินดีก็คือ การให้พร มอบดอกไม้ การชื่นชม ให้กำลังใจ ฯลฯ ที่มาด้วยกัน จึงมีหลายๆ อย่างอยู่ใ…

ยกเลิก "เกรียน" เปลี่ยนเป็น "รองทรง"

Image
นับว่าเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวสำหรับการยกเลิกบังคับทรงผมเกรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ของไทย ซึ่งประกาศโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามกระแสไปต่างๆ นานา ทั้งเชิงลบและเชิงบวก ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกที่มีคนคัดค้านกับการประกาศปรับปรุงกฏหมายของทรงผมนักเรียนเช่นนี้ ทั้งๆ ที่มันแทบจะไม่เป็นประเด็นของการศึกษาเลยด้วยซ้ำ มันเป็นประเด็นของสิทธิที่นักเรียนสามารถเลือกทรงผมได้ แต่ก็เป็นสิทธิที่ยังคงมีขอบเขตจำกัดอยู่เช่นกัน ซึ่ง รมต.ศึกษาธิการได้กล่าว่า "ถ้าตีความตามกฎกระทรวง พ.ศ.2515 นั้น นักเรียนชายจะต้องไว้ผมด้านข้างและด้านหลังเกรียน แต่กฎกระทรวง พ.ศ.2518 เปลี่ยนแปลงให้นักเรียนชายไว้ผมรองทรงได้ ไม่ต้องตัดผมด้านข้างหรือด้านหลังจนเกรียน แต่ในทางปฏิบัติ ร.ร.ยังคงยึดติดกับทรงผมเกรียนตามกฎกระทรวง พ.ศ.2515 ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะกฎกระทรวงฉบับใหม่เปิดโอกาสให้เด็กไว้ทรงยามแบบรองทรงได้"
ทีนี้เรามาดูกฏกระทรวงทั้ง 2 ฉบับที่ว่ากันดีกว่า(แบบย่อ) 
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕)กล่าวไว้ว่าดังนี้ :ข้อ ๑ การแต่งกาย และความประพฤติดังต่อไปน…