Posts

Showing posts from December, 2012

MODAL VERBS

Image
Modal Verb=  กลุ่มคำกริยาช่วยที่พิเศษ (special auxiliary verb) 
                        ที่มีความหมายในตัวของมันเอง
(ขอเรียกสั้นๆ ว่า Modal แล้วกันนะครับ)
 ปกติแล้วหน้าที่ของกริยาช่วย (Auxiliary) คือ สามารถทำให้เป็นประโยคปฏฺิเสธ หรือ คำถามได้ หรือทำให้ประโยคนั้นสมบูรณ์ด้านไวยากรณ์ (เช่น have/has + V3 หรือ is/am/are + Ving เป็นต้น) แต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีความหมายในตัวของมัน

Modalนั้นทำหน้าที่คล้ายกับกับ Auxiliary
แต่ว่าตัวของ modal นั้นมีความหมายทุกคำ แตกต่างกันไป

ซึ่งโครงสร้างก็ง่ายมากครับ [[[ MODAL + V infinitive ]]]
ดังนั้นไม่ต้องใส่ใจเลยว่าประธาน (subject) ของประโยคจะเป็นเอกพจน์? พหูพจน์?
ใส่  *V1เพียวๆ ลูกเดียวเลยครับ .. อิอิ

ทีนี้เรามาดูกันก่อนซิครับว่าคำไหนบ้างที่เป็น modal verbs


can      could      may      might       will      would      shall        should       must 

โดยกฏกติกาการใช้ modal มีอยู่เล็กน้อยนะครับ ดังนี้ อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า Modal + V infinitive ... ขอเรียกง่ายๆ ว่า "V1เพียว" 
นั่นก็คือ verb ที่ตามหลัง modal นั้นไม่ต้องปรุงแต่งใดๆ ทั้งสิ้น
ไม่มี -s หรือ -ing ห…