ข้อคิดดี ๆ การสอนภาษาอังกฤษ อย่างมีสุข

       บทความนี้ได้มาจากสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ผมได้มีโอกาสทำรายงานสัมภาษณ์ คุณครู มนเฑียร สุธรรมา อดีตข้าราชครู คศ.2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่  ซึ่งได้รับรางวัลครูดีเด่นของเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2551 ท่านได้เล่าถึงประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีอรรถรสและได้แนวคิดต่างๆ ซึ่งเป็นทิศทางที่ทำให้คุณครูรุ่นใหม่อย่างผมก็มักจะเปิดดูบันทึกตอนสัมภาษณ์คุณครูมนเฑียร เพื่อเป็นการ "เพิ่มกำลังใจจากแรงบันดาลใจ" เพราะท่านได้มอบเข็มทิศแนวทางในการสอนที่ถูกต้องที่สุด ผมจึงอยากจะนำบันทึกข้อสรุปที่ผมเคยได้สัมภาษณ์คุณครูมนเฑียร มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ ครูไทยได้อ่านกัน โดยเฉพาะครูรุ่นใหม่และน้องๆ คุณครูฝึกสอนทั้งหลาย ที่คุณครูรุ่นใหญ่หลายคนได้ฝากความหวังกับการศึกษาไทยเอาไว้ เพื่อเป็นเข็มทิศแนวทางในการเป็นครู และเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตแห่ง"การสอน"ไปตามครรลองคลองธรรมที่สมควร โดยได้แบ่งเป็น แนวคิดแบบครูมืออาชีพ, วิธีการสอน และ ทัศนคติที่ได้รับ ดังต่อไปนี้แนวคิดแบบครูมืออาชีพ
 • การเป็นครูสามารถฝึกฝนได้ ไม่ใช่พรสวรรค์  แก้ไขเรื่องที่ผ่านมาแล้ว (PDCA ช่วยได้เยอะ ค่อนข้างดี) 
 • เด็กคิดว่ายาก เพราะครูเริ่มต้นจากมีปมด้อยด้วยซ้ำไป 
 • เก็บสิ่งที่ไม่ดี จากการไปนั่งดูครูท่านอื่น 
 • อย่าคิดว่าเด็กทุกคนโง่  ทุกคนสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ 
 • อย่าคิดว่านักเรียนระดับนั้น มีความรู้เทียบเท่าชั้นนั้น 
 • ให้วัดผลทุก ๆ ชั่วโมง (ไม่ใช่ยืนสอนกอด_อก แล้วสอบ) 
 • ห้ามเปรียบเทียบ เพราะเป็นการแสดงถึงปฏิปักษ์ การเปรียบเทียบระหว่างห้องก็รุนแรง 
 • แนวทางการสอนครูใช้แบบ Yes, No Questions เป็นส่วนมากเกินไป 
 • จาก Idea --> Concept --> Behavior 
 • เริ่มต้นการสอนด้วยสืบค้นเด็กนักเรียน สืบค้นให้  start ที่อัตตานัย 
 • เอื้อมมือไปรับตั้งแต่พื้นฐาน
 • อย่าดูถูกเด็ก การดูถูกเด็กเป็นความล้มเหลวอย่างแรงในอาชีพการสอน บางทีคำทีเล่นทีจริงแต่กระทบต่อจิตใจเด็ก 
 • จงให้ความยุติธรรม เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ควรจะทำ เช่น การถามเด็กอย่างทั่วถึง 
 • ควรสอนให้เกิดความท้าทาย ครูไม่สอนตามในหนังสือ จะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมาย 
 • ให้รางวัลมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงโทษ 
 • ครูทุกคนควรขอบคุณนักเรียน เพราะถ้าไม่มีอาชีพนักเรียน ครูก็ไม่เกิด 
 • คิดในเชิงบวก จะก่อให้เกิดความสร้างสรรค์
วิธีการสอน             
 • ก่อนที่จะสอน ต้องรู้จักกับผู้ที่เราจะสอนก่อน (คุยกับอาจารย์ทั้งฝ่ายลบแลฝ่ายบวก) 
 • เราไม่สามารถจะสอนเหมือนกันได้ 
 • ถ้านักเรียนบอกว่ายาก ควรจะปรับเปลี่ยนทันที 
 • การใช้สื่อต้อง interaction เคลื่อนไหวเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สำคัญ 
 • การสอนภาษาอังกฤษ ยังไม่ practical  คือ ยังนำไปใช้ไม่ค่อยได้  (เพราะไม่ค่อยเน้นหนักด้านการสื่อสาร กลับไปเน้น Grammar มากเกินไป) 
 • ครูห้ามขี้เกียจ 
 • การสอนต้อง base on จิตวิทยาตลอด 
 • การสอนไม่ค่อยแจก sheet จึงทำให้ทุกอย่างยากและซับซ้อน
 • สื่อนำก่อน เน้นแบบ communicative ทดสอบเพื่อการแข่งขัน ความรักอันบริสุทธิ์ 
 • ภาษาอังกฤษเชิงทักษะ ครูต้องมีความรู้ยอดเยี่ยม
ทัศนคติ
 • ครูให้ความสุขได้สูงสุด 
 • ครู = ผู้จัดการ 
 • ยิ่งแก่ยิ่งดี --> ความรู้สืบค้นมาเยอะ 
 • ทำอาชีพมาหลากหลาย --> แต่ครูดีที่สุด 
 • ครูที่สนใจแต่ตัวเอง จะเบื่ออาชีพครู 
 • ประวัติในการเรียนภาษาอังกฤษของครู เพื่อสร้างความคุ้นเคย ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรัก 
 • การเรียนแนะแนว สอนให้มองคนแบบองค์รวม 
 • ให้หนังสือดีๆ เพื่อมี concept ในชีวิต 
 • สามารถให้เรียนจากครูไป --> สามารถสื่อสารได้ และ หาข้อมูลได้ 
 • นิ่งในใจ 
 • วางแผนเป็นเดือนเป็นปี สำคัญกว่าวางแผนวันต่อวัน 

Comments

Popular posts from this blog

Special Days in Thailand : วันหยุดของไทย ภาษาอังกฤษ

วิธีสร้างอัลบั้มภาพใน LINE

Organizing : Topic, Supporting และ Concluding Sentences

แชร์ LINE กลุ่ม ด้วยวิธีต่างๆ

Congratulation VS Congratulations ต่างกันอย่างไร